<acronym id="es4ko"><div id="es4ko"></div></acronym>
<acronym id="es4ko"><small id="es4ko"></small></acronym>
<acronym id="es4ko"><small id="es4ko"></small></acronym>
<acronym id="es4ko"></acronym>

配体

1个相关结果
显示方式
产品编号 图片 CAS No. 名称及描述 价格 分子式 快速订购
send 15370
6591-63-5

硫酸奎尼丁二水合物

Quinidine sulfate dihydrate

SEND 97%

¥300.00 C40 H54 N4 O10 S
1
在线客服
Ms.Zhang
+86(0)21-50266790
Ms. Xue
+86(0)21-58088087
Ms. Wen
+86(0)21-58088087
Mr.Zhu
+86(0)21-50266790
Mr.Li
+86(0)21-50266790
在线服务时间: 工作日 9:00-18:00
网上玩彩票